3

MUST READ

“A je burrë” – përshëndetja e Shqiptarëve kur takonin mikun!

Përshëndetja e sinqertë njerzore, ishte kodi jonë i lashtësisë, që na mundësoi ruajtjen nga degjenerimi i projekteve të aleancave antishqiptare! -Man-Men, njeriu ne Angisht, në...