SHPËRNDAJE

E Vërteta është Dritë e Drita është Jetë!

Në rast se kërkojmë të dhëna në internet mbi këtë pllakë dhe mbishkrim, pasuri e muzeumit arkeologjik të Vlorës, çuditërisht nuk gjen asgjë të shkruar për të, ndërkohë është detyrë e tyre ta dokumentojnë dhe ta bëjnë publike atë në medja të shkruara, vizive, internet, simpoziume, universitete etj.

Në rast se kërkojmë të dhëna në internet mbi këtë pllakë dhe mbishkrim, pasuri e muzeumit arkeologjik të Vlorës, çuditërisht nuk gjen asgjë të shkruar për të, ndërkohë është detyrë e tyre ta dokumentojnë dhe ta bëjnë publike atë në medja të shkruara, vizive, internet, simpoziume, universitete etj.

12923241_864810700296665_6224157239678532896_nLe të shohim tashmë këtë pllakë dhe çfarë shkruhet aty?

Në plan të parë shohim të shkruar:

AΓPIC ET XAIPE
Ka dy mundësi leximi për ti dhënë kuptimin e duhur, pasi në këtë mbishkrim paksa problematike qëndron vetëm gërma “Γ” e cila lexohet si “P” në rastin e gërmave të alfabetit pellazg, etrusk etj, ndërsa në të mëvonshmen gjuhë “greke” ajo lexohet “Γ = G” gjë e cila është krejt e pa mundur të qëndrojë pasi shkrimi nuk i përket alfabetit greek.
E sigurt është se dimë që kemi të bëjmë me pllakade varri, shkrimi i perket të “shkuarit, të larguarit” nga kjo jetë pra i dedikohet atij, veç kësaj nuk është rasti i vetëm që gjejmë fjalën “XAIPE” të shkruar mbi pllaka varresh ashtu fiks si tek varri i një fëmije gjetur në Apolloni të Fierit e në plot vënde të tjera.

Ne shqiptarët ngushëllimin më tradicional në rastet e fatkeqësisë kur dikush “humbet” largohet nga kjo jetë kemi shprehjen: “U PREHT’ NE PAQE”
Eshtë pikërisht kjo shprehje e vjetër tepër domethënëse e cila gjendet e shkruar edhe në këtë pllakë – tek kryet e varrit.
Lexoheni edhe njëherë duke patur parasysh se gërma “C” tek fjala “AΓPIC” është fundore dhe si e tillë ajo lexohet “S” dhe jo “K”

AΓPIC  —➢APRIS
ET  ——➢ET
XAIPE —➢ HAIRE

Në shqipen e sotme këto fjalë marrin kuptimin e plotë të shprehjes ngushëlluese në kësi lloj rastesh:
APRIS ET HAIRE = A PRES ET HAIRE – U PREHTE NE PAQE. { A’ Prehet Hair)

Në gjuhen angleze “PRIC” do të thotë çmim – vlerë, pra është vlera ndjesia që shprehim e japim ngushëllime për “NDER” të tij.
Në gjuhën greke, Τιμή = Nder
Dhe e njëjta fjalë Tιμή = Vlerë (çmim).
Fjala shqipe; “PREHET” ka afërsisht kuptimin e pritjes – prehjes Qetësisë në hajre, pa harruar shprehjen shqiptare aq shumë të përdorshme nga nënat tona;
Bëfsh Hair’ o Bir!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here