SHPËRNDAJE

Linear B është një sistem i të shkruarit “rrokjezor” përdorur në Mikenë, shkrime këto nga më të vjetrat, rrjedhe e shkrimeve gjetur në Kretë, linearit A midis shekujve te 17 – 15 pes. {3700 vjeçare].

Sot po sjellim disa fjalë prej këtyre shkrimeve, ku mendoj se duket qartë se ato flasin po kaqq’artë në gjuhën e lashtë shqipe, shihni shembujt më poshtë:

Kemi të bëjmë pikërisht me fjalën e lashtë  “Kam’ kambë” fjalë kjo e cila ende në dialektin geg përdoret po kështu “Kam = kambë”  Pra shkrimi i linerit B Mikenian  “e Kamate”  do të thotë e mbeshtetur, “e kamtë”, kambëz; këmbëz.

Kjo fjalë e lashtë mikenase në gjuhën greke e cila pretendon se mbishkrimet e gjetura aty i përkasin asaj na ofron: E kamate = Me ypostírixi (with support) (Με υποστήριξη ),  – pra del qartë se kjo fjalë ashtu si edhe në tabelën e mësipërme i jepet kuptimi  jo pa qëllim vetëm në gjuhën angleze dhe jo në atë greeke.

Këtë fjalë të gjuhës shqipe mundemi ta gjejmë tek gjuha greeke vetem si sinonim të fjalës “ypostírixi ≈ mbështetje”  por ajo sërish flet shqip sepse kemi të bëjmë me fjalën shqipe “Këmbë” dhe kemi greqisht: A’koumpao = mbështetem prekem diku. {Shkronja ‘A’ (a Kumbao) mer vlerë pozitive në këtë rast ashtu siç do e shihni edhe tek fjala shqipe “Era) në gjuhën greke ajo na vjen: “A Era = Ashtë Erë (ajër)”.

Ja dhe disa shembuj të tjerë, fjalë të cilat nuk kanë nevojë për shumë komente, ato i përkasin gjuhës së lashtë shqipe ashtu si ende sot.

e-ne-ka ⇒  because of, due to = e në ka; e në se ka (në qofte se)

e-qe-qi  ⇒  null = e që heqi, i hequr,  i pafuqi

e-ra    ⇒   goddess name (h)era) = perëndesha e Erës

e-ra-pe-ja  ⇒ material taken from deer = e rrop,  e rrjep, (i mar lëkurën)

e-ke ⇒  has  = Ka  {me pastër se kaq ka?  Fjalë njërokshe shqipe: E ke , e ka, e kam, etj.

e-ni-to-wo ⇒ quick, fast  =  ani /tani) – nisu ani. (shpejt)

e-pi-ki-to-ni-ja ⇒ mantles = e mbi ki tania; mbi tan‘ trupin mbështjelle (Tallagan)

pa-ke-te-re ⇒ stake = Piketre, pikëtë (piketoj)

pa-pa-ro⇒ barbarian,  i vjetër i lashtë “Papa-ro” – i bardh’◄ bar-bardhë { barbar].

pa-ra ⇒ preposition, before, beyond = Para  (m’përpara) “Përtej”

pa-ra-jo⇒ old = i vjetër, i lashtë, i moshuar, ish që më përpara, (gjysh)

pa-zo  ⇒  sage (phasko) = Pa zë = i urtë

e-ka-ra Skara, këtu mjafton të kujtojme fjalën shqipe:
– A ra = ashtë e rrallë, e C‘ara = skara (a rallë-k)
grill

Mili Butka @ Gjuha Shqipe Etimologji
Aleksander Hasanas.

——- etj. shembuj do sjellim

në një shkrim tjetër në vazhdim – respekte!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here