SHPËRNDAJE

Shkruan: Shqipe HOXHA

Popujt që banuan në provincat ilire të njohura me emrin Morlachs
.
Përkufizimi i etnologjisë në dritën e letërsisë franceze, “RES HISTORICA” 2016, nr 41, f. 111-123.

The Peoples Inhabiting the Illyrian Provinces Known under the Name of Morlachs

Definition of the Ethnonym in the Light of the French Literature, “RES HISTORICA” 2016, no 41, p. 111-123.

Morlakët e hershëm u latinizuan, ishin njerëzit autoktonë të Ballkanit kryesisht me prejardhje ilire.

Paysan Morlaques des environs de Spalato 2, 1864.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here