SHPËRNDAJE

Shkruan: Besir Bajrami

Përpara se të ekzistonte Greqia, apo të ëndërrohej për një Romë, malësori shqiptar, i quajtur gjatë historisë në mënyra të ndryshme si pellazg, ilir, e maqedonas, ngjiste malet shqiptare. Ngjitej e ngjitej, dhe nën strehen e natës, gjeti prehje.

E nëpërmjet mësimeve të rrepta e të ashpëra të nevojave të mishit, gjakut e nervave, ai krijoi urtësinë. As autoritetet shëndetësore, as komisionet sanitare, as mjekët e mençur e të ditur nuk u ngritën për ta mësuar atë.

Ai u edukua (mësoi), dhe kalonte nëpër kohë – dhe ato ishin kohërat – prej ku zbriti tradita, e mbuluar me ceromoni, e qëndisur me fraza të panumërta nderi dhe përgjigjeve me nder, zakonit të lavdishëm, të shëndoshë dhe të ndjeshëm të pritjes së një udhëtari të lodhur, zjarrin, këmbët e zhveshura, dhe kafen.
______

Before Greece was or Rome was dreamed of, the Albanian mountaineer, called variously through history Pelasgic, Illyrian, and Macedonian, climbed the Albanian mountains. He climbed and climbed, and sheltered at night and found rest.

And through the poignant sharp teachings of the needs of flesh and blood and sinews he found wisdom. Neither health autothities nor sanitary commissions nor wise and learned doctors arose to teach him.
He learned, and down through the ages – and they were ages – descended the custom, swathed in ceromonial, embroidered with countless phrases of compliment and counter-compliment, the glorious, sound, and sensible custom of the reception of a weary traveler, the fire, bare feet, and coffee.

“The Century”, Volume 110, page 484
Josiah Gilbert Holland, ‎Richard Watson Gilder – 1925

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here