SHPËRNDAJE

Shkruan: Shqipe HOXHA

Sipas Iliadës së Homerit, Frygët morën pjesë në Luftën e Trojës si aleatë të ngushtë të Trojanëve, duke luftuar kundër Akejëve.

According to Homer’s Iliad, the Phrygians participated in the Trojan War as close allies of the Trojans, fighting against the Achaeans.

Dinastia Seleucid ose Seleucidae ishte një familje mbretërore maqedonase.

Seleucusi (rreth 358-281 pes) shërbeu si oficer i Aleksandrit të Madh, duke urdhëruar trupat e këmbësorisë së elitës në ushtrinë maqedonase:

Seleucus (ca. 358 – 281 BCE) served as an officer of Alexander the Great, commanding the élite infantry corps in the Macedonian army

Disa autorë të lashtë e përshkruajnë atë si të vendosur në Lykaonia dhe të tjerë si një qytet Pisidia dhe Ptolemeu e vendos atë në Galati, por kjo mospërputhje shpjegohet lehtësisht duke kujtuar se territoret e përmendura më lart shpesh janë zgjatur ose reduktuar në masë, kështu që në një kohë qyteti i përkiste Likaonisë, ndërsa në një tjetër ishte pjesë e Pisidisë. Themeli i saj nuk përmendet nga asnjë shkrimtar i lashtë.

Stephanus of Byzantium s. v.; Strabo xiv. p. 663.

Socrates, Hist. Eccl. vi. 18; Hierocles p. 672. v. 4. § 10.

Lycaonia (/ ˌlɪkioʊniə /; greqisht: Λυκανία, Lykaonia, turqisht: Likaonya) ishte një rajon i madh në brendësi të Azisë së Vogël, në veri të maleve të taurus. U kufizua në lindje nga Kapadokia, në veri nga Galatia, në perëndim nga Frigia dhe Pisidia

Lycaoni mund t’i referohet:Në mitologji: Lycaon, mbreti i ujqërve në Mitologjinë Romake Lycaon (Troy), biri i mbretit Priam të Trojës nga Laothoe Lycaon (Arcadia), biri i Pelasgus dhe Meliboea, mbreti mitik i parë i Arcadia,Likoni, vëllai ose djali i Eurypilit nga Kirena

Lycaon may refer to:In mythology:Lycaon, the king of wolves in Roman Mythology Lycaon (Troy), son of king Priam of Troy by Laothoe Lycaon (Arcadia), son of Pelasgus and Meliboea, the mythical first king of Arcadia Lycaon, brother or son of Eurypylus of Cyrene

Antiochia në Pisidia – ose Antiochia në Pisidia ose Antioch Pisidian (Greqisht: Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας) dhe në Perandorinë Romake, Latine: Antiochia Caesareia ose Antiochia Colonia Caesarea – është një qytet në rajonin e Liqeneve Turke, e cila është në udhëkryq të Mesdheut,

Rajonet e Egjeut dhe Anadollit Qendror, dhe më herët në kufirin e Pisidisë dhe Frigjisë, prandaj gjithashtu e njohur si Antiochia në Frigji.

Vendi ndodhet përafërsisht 1 km në verilindje të Yalvaç, qyteti modern i Provincës Isparta ili/ Sparta ili. Qyteti është në një kodër me pikën më të lartë prej 1236 m në veri.

Pisidia Antioechia Antic City, Yalvaç, Isparta, Turkey

Ruins at Antioch of Pisidia

Pisidia Antioechia Antic City, Yalvaç, Isparta, Turkey

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here